CONTAINER 20

10-08-2012

BÁN CONTAINER VĂN PHÒNG
BÁN CONTAINER LÀM KHO
dd: 0936999625

MUA BÁN & CHO THUÊ CONTAINER KHO

Hotline trên toàn quốc: 0936999625

CONTAINER VIỆT NAM cung cấp các sản phẩm container làm kho:                                                                              VIDEO

Container làm kho chứa hàng, vân chuyển hàng hóa và phục vu cho các công trình xây dụng, kho bãi, nhà xưởng…

Container chất lượng từ: 70% - 80% - 90% - 100%

Container kho 10 feet: (D 3,0m x R 2,5 m x C 2,6m)

Container kho 20’GP: (D 6,0m x R 2,5 m x C 2,6m)

Container kho 20’HC: (D 6,0m x R 2,5 m x C 2,9m)

Container kho 40’GP: (D 12m x R 2,5 m x C 2,6m)

Container kho 40’HC: (D 12m x R 2,5 m x C 2,9m)

Container kho 45’HC: (D 13.8m x R 2,5 m x C 2,9m)

Container kho 40’OT: (D 12m x R 2,5 m x C 2,6m)

+  Kiên cố vững chắc, cửa đóng mở dễ dàng và có thể chồng cao được nhiều tầng

+  Không bị rách, thủng, kín nước, nguyên khung bảo quản hàng hóa tốt, sơn nguyên bản của container

+  Đạt tiêu chuẩn đóng hàng, làm kho và vận chuyển hàng hóa còn nguyên CSC và đủ điều kiện đi biển.

CONTAINER VIỆT NAM

 

ĐT: 0316619899   -   FAX: 0313765575

Hotline: 0936999625

CONTAINER KHO (RỖNG)

CONTAINER KHO 10 FEET

CONTAINER KHO 20 FEET

CONTAINER KHO 40 FEET

CONTAINER KHO 45 FEET

CONTAINER VĂN PHÒNG

CONTAINER VĂN PHÒNG 10 FEET

CONTAINER VĂN PHONG 10 FEET TOILET

CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET

CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET TOILET

CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET

CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET TOILET

CONTAINER VĂN PHÒNG 45 FEET

CONTAINER VĂN PHÒNG 45 FEET TOILET